DANMARKS ROSTADION

Danmarks Rostadion dækker over området ved Bagsværd Sø fra det nye rocenter til målområdet, hvor de fleste rostadionfaciliteter er placeret, samt området med startanlæg, Aligners Hut og opholdsmuligheder.

De mange kultur- og naturkvaliteter, som Bagsværd Sø er rig på, sammenbindes i et arkitektonisk og rumligt greb, der samler det nye rostadions mange elementer: bygnings-, trænings- og tribuneanlæg forbundet af et stiforløb.
Det arkitektoniske greb er at skabe sammenhæng i formsprog og materialer samt i bygningskonstruktioner og landskabsrum.

1

2

3

4

5

Tilbage