VANDHUSET

Med etablering af Vandhuset samles byens idrætsfaciliteter under et tag i et aktivitetsbånd.
Den arkitektoniske idé er at skabe sammenhæng mellem det specifikke sted og de planlagte funktioner, således at stedets landskabelige kvaliteter tilgodeses.

Byggeriet er overordnet disponeret med foyer og svømmehal placeret i den sydlige del og multihal, tribune og atletikhus mod nord. Svømmehalen, der er projektets 1. etape, indeholder 50 m. bassin, morskabs- og afslapningsbade. Omklædning, billettering, VIP samt personalefaciliteter er samlet i en servicekerne ved foyerarealet.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektfirmaet Bundgaard og Kassow Hjørring.

1. præmie i projektkonkurrence. Opførelsesår 2007
Omfang: 3.100 m2
Bygherre: Hjørring Kommune
Ingeniør: Søren Jensen

1

2

3

4

5

Tilbage